40 let poradny - brožurka-page-001.jpg

Psychocentrum -
manželská a rodinná poradna Kraje
Vysočina, p.o.

Veškeré naše služby jsou ZDARMA -
nepotřebujete žádná doporučení

Co vše lze v poradně řešit?

Osobní problematika

osobní a vztahové problémy

Párová problematika

problémy ve vztahu partnerském nebo manželském, mimomanželský vztah

Rodinná problematika

vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí, nesoudržnost rodiny, vícegenerační soužití

Sociální problematika

v této oblasti spolupracujeme s návaznými institucemi (Okresní soudy, Orgán sociálně - právní ochrany dětí...)

"Velmi si cením vaší práce - čím dál důležitější."

Helena Třeštíková
režisérka, dokumentaristka a scénaristka veřejná podporovatelka činnosti Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina

Poskytujeme služby již přes 30 let

Pracoviště Jihlava zahájilo svoji činnost v září roku 1982, a to jako Předmanželská a manželská poradna.
Od 1.ledna 1992 získalo právní subjektivitu a přejmenovalo se na Psychocentrum Jihlava - manželská a rodinná poradna.

Od ledna 2004 se stalo organizačním, ekonomickým a metodickým centrem krajského zařízení sociálních služeb Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o.

Od 1. ledna 2007 bylo v rámci Psychocentra zřízeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.