animace animace animace animace animace animace

Hypnóza


Je jednou z terapeutických technik, která se používala již dávno.

Hypnózou rozumíme změněný stav vědomí (tzv. trans), který se projevuje změnami v prožívání a chování. Obvyklý proud vědomí je zúžený ve svém rozsahu i počtu obsahů a zažíváme stav podobný rannímu probouzení, dennímu snění či večernímu usínání.

Hypnóza se zpravidla navozuje prostřednictvím sugescí a na přijímání pozitivních sugescí je v podstatě založena. Rozdělujeme ji na heterohypnózu (hypnotický stav navozuje terapeut) a autohypnózu (jedinec je zacvičen v samostatném vstupu do hypnózy).

Při terapeutickém užití hypnózy volíme sugesce cíleně zaměřené na zvládnutí projevů, které klienta obtěžují nebo se ho snaží posílit pro řešení jeho problémů. Není to technika zaměřená na odstranění příčiny problému, ale právě na symptomy (vnější projevy).

Každý člověk má určitou míru sugestibility a hypnability, kterou se od sebe vzájemně lišíme. Míra sugestibility charakterizuje, do jaké míry člověk na sugesci reaguje.

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

246085