animace animace animace animace animace animace

Hypnóza


Je jednou z terapeutických technik, která se používala již dávno.

Hypnózou rozumíme změněný stav vědomí (tzv. trans), který se projevuje změnami v prožívání a chování. Obvyklý proud vědomí je zúžený ve svém rozsahu i počtu obsahů a zažíváme stav podobný rannímu probouzení, dennímu snění či večernímu usínání.

Hypnóza se zpravidla navozuje prostřednictvím sugescí a na přijímání pozitivních sugescí je v podstatě založena. Rozdělujeme ji na heterohypnózu (hypnotický stav navozuje terapeut) a autohypnózu (jedinec je zacvičen v samostatném vstupu do hypnózy).

Při terapeutickém užití hypnózy volíme sugesce cíleně zaměřené na zvládnutí projevů, které klienta obtěžují nebo se ho snaží posílit pro řešení jeho problémů. Není to technika zaměřená na odstranění příčiny problému, ale právě na symptomy (vnější projevy).

Každý člověk má určitou míru sugestibility a hypnability, kterou se od sebe vzájemně lišíme. Míra sugestibility charakterizuje, do jaké míry člověk na sugesci reaguje.

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

Jihlava

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

mapka

Třebíč

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

mapka

Žďár nad Sázavou

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

mapka

Pelhřimov

Pražská 127
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

mapka

Havlíčkův Brod

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

mapka

INTRANET

Vyhledat v textu

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

204211