Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > PORADNA > Cílová skupina

Cílová skupina

 

Klientem sociálních služeb se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny vnímající svou životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče.

 • jednotlivec
 • manželé, partneři
 • rodina
 • děti

Prioritní cílovou skupinou jsou občané Kraje Vysočina.

Specifikace cílových skupin pro odborné sociální poradenství

1. Rodiny s dítětem/dětmi
a) Klientem je rodina v celé mezigenerační šíři, jejíž členové se ocitli v tíživé sociální situaci vlivem vnějších či vnitřních okolností a nezvládnutých mezilidských vztahů. Klientem je dítě/děti, manželský pár, jiný rodinný subsystém nebo celá rodina (párová, rodinná problematika v plné šíři).

b) Zájemcem o službu je rodina s dítětem/dětmi, jejichž psychosomatický vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez vnější pomoci překonat a existují další rizika ohrožení vývoje dítěte/dětí. (rodinná, sociální problematika v plné šíři). Jde o rodiny, jimž je doporučeno využít pomoc odborného poradenského zařízení.

2. Osoby v krizi
Klientem je jednotlivec, popř. partneři se sníženou schopností řešit svou nepříznivou psychosociální situaci vlastními prostředky bez vnější podpory a pomoci (osobní, párová problematika v plné šíři).

3. Děti a mládež ve věku od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Klientem jsou děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociální maladaptace.

4. Osoby ohrožené domácím násilím
Jde o osoby vystavené psychickému či fyzickému násilí v rámci své rodiny nebo obydlí (individuální, párová, rodinná, sociální problematika). Odborné sociální poradenství je poskytováno v následné péči.

Věkové omezení cílové skupiny

Psychcentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina poskytuje služby odborného sociálního poradenství formou manželské a rodinného poradenství a terapie klientům od 11 let věku .

Specifikace věkové kategorie klientů

Starší děti (11 – 15 let )

klientem se stává starší dítě, které samo vyhledá  službu. Organizace si vyhrazuje právo  informovat o této skutečnosti zákonného zástupce dítěte, popř. OSPOD příslušné obce , a to v případě , je- li toto nezbytně nutné ( ohrožení života dítěte , lidské důstojnosti a zdraví , popř. členů jeho rodiny).

 Dorost ( 16 – 18 let )

klientem se stává dospívající mládež , která sama vyhledá  službu. Organizace si vyhrazuje právo  informovat o této skutečnosti zákonného zástupce dospívající mládeže, popř. OSPOD příslušné obce , a to v případě , jeli toto nezbytně nutné ( ohrožení života dospívající mládeže , lidské důstojnosti a zdraví,  popř. členů jeho rodiny).

 Dospělí ( od 19 let a výše )

klientem se stávají  dospělí lidé a senioři, kteří spadají do výše uvedených cílových skupin.

 

Zařízení v rámci odborného sociálního poradenství neposkytuje služby těmto skupinám zájemců o službu

 • Osoby s akutním psychiatrickým, neurologickým, infekčním či jiným zdravotním onemocněním vyžadujícím pobyt v nemocničním zařízení.
 • Osoby s aktuálně agresivním chováním.
 • Děti s hlavní problematikou specifických poruch učení a jejich nápravy.
 • Osoby s hlavním problémem mentálního či zdravotního postižení.
 • Žadatelé o NRP - příprava.
 • Osoby s prokazatelnou závislostí na omamných látkách a tomu odpovídajícímu chování.
 • Osoby vyžadující služby, které zařízení nezajišťuje (např. vyšetření pro účely vydání zbrojního pasu, řidičského průkazu, posouzení zdravotní či právní způsobilosti, určení otcovství, konkurzní řízení).