Drobečková navigace

Úvod > Základní činnosti při poskytování sociálních služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb

Organizace v rámci své působnosti zajišťuje:

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
psychologické a sociální vedení
poradenská činnost
vedení terapeutických a tréninkových skupin
spolupráce s návaznými institucemi.

b) Sociálně terapeutické činnosti 
psychologické (manželské a rodinné) poradenství
psychoterapie a psychoterapeutické vedení včetně pomocných psychoterapeutických technik
sociální poradenství a socioterapie
techniky mediace
psychologická diagnostická činnost formou psychologického vyšetření.

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
psychologické a sociální vedení,
podpůrná krizové intervence
techniky mediace
tréninky specifických dovedností - osvětová, edukativní, přednášková činnost, spolupráce s návaznými institucemi.

Služba je realizována v pracovní dny.