animace animace animace animace animace animace

Individuální poradenství a psychoterapie


Představuje systematické léčebné působení psychologickými prostředky za účelem odstranění či alespoň zmírnění některých psychických nebo psychosomatických potíží a problémů klienta.

O volbě příšlušného postupu rozhodne terapeut, zpravidla po předchozí psychologické diagnostice.

Poradce - terapeut doporučuje individuální psychoterapii zejména v těchto případech:

 • neurotické potíže a problémy (např. fobie, úzkosti, deprese, nejistoty, panické stavy)
 • problémy s ovládáním chování a emocí a se stresem
 • problémy s workholismem a s některými dalšími závislostmi
 • problémy se sníženým sebevědomím
 • problémy související s partnerskými vztahy (např. reakce na nevěru či mimomanželský vztah partnera, vlastní žárlivost nebo žárlivost partnera, domácí násilí)
 • problémy související s rodinnými vztahy (např. výchova dětí, širší rodinné vztahy)
 • některé sexuální potíže a problémy

Dle zaměření poradce - terapeuta jsou klientovi poskytovány např. tyto formy terapie:

 • psychoanalyticky orientovaná psychoterapie

je zaměřena na odkrývání a vyřešení psychických konfliktů. Vychází z předpokladu, že určité psychopatologické projevy pramení z vnitřních psychických konfliktů a raných traumatických zážitků, které byly vytěsněny. V průběhu psychoterapie je kladen důraz na terapeutický vztah a práci s přenosem a protipřenosem. Forma psychoanalyticky orientované psychoterapie musí být přizpůsobena věku pacienta, v dětském věku lze využít psychoanalyticky orientovanou herní terapii.

 • kognitivně behaviorální terapie

vychází z teorie, že poruchy chování jsou v podstatě naučenými reakcemi, které je možné odnaučit vhodnými terapeutickými technikami. Jde o terapeutický přístup, který nehledá příčiny obtíží v životní historii pacienta, ale zabývá se příznaky "zde a nyní". Zaměřuje se na pozorovatelné, konkrétní a ohraničené chování pacienta. Uvedenou techniku je možné využít zejména u poruch chování, fobických poruch, důležitou terapeutickou metodou je v případě poruch příjmu potravy.

 • systemické a integrované (kombinované) psychoterapeutické přístupy

 • provázení a vedení klienta

 • relaxace

 • hypnóza

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

246091