Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Intervenční centrum > O nás > Spolupracujeme > Spolupráce s dalšími organizacemi

Spolupráce s dalšími organizacemiSubjekty, se kterými intervenční centrum při řešení domácího násilí spolupracuje, jsou:

  • policie ČR
  • orgán sociálně právní ochrany dětí
  • probační a mediační služba ČR
  • soudci
  • sociální pracovníci měst a obcí
  • neziskové organizace
  • zástupci zdravotnických zařízení
  • pracovníci úřadu práce – poskytovatelé dávek v hmotné nouzi
  • další intervenční centra v rámci ČR

Konkrétní příklady spolupráce

Policie vykázala osobu násilnou – muže, který měl se svou partnerkou desetiletého chlapce. Chlapec byl ve velmi špatném psychickém stavu. Dětský psycholog doporučil, aby chlapec odjel na letní tábor. Matka měla ale nedostatek financí. Pracovníci hmotné nouze poskytli po doporučení Intervenčního centra Kraje Vysočina dávku na úhradu letního tábora pro chlapce.

Policistka doporučila oběti stalkingu návštěvu Intervenčního centra Kraje Vysočina. Pracovnice intervenčního centra seznámila oběť s možností podání návrhu na předběžné opatření k soudu v tom smyslu, aby ji nemohl stalker dále kontaktovat. Oběť požádala pracovnici o pomoc při sepsání tohoto návrhu k soudu. Soud návrhu oběti vyhověl a tím zajistil oběti bezpečí před stalkerem.

Jednou v roce se schází pracovníci Intervenčního centra Kraje Vysočina se zástupci uvedených subjektů v rámci tzv. interdisciplinárních týmů pro řešení domácího násilí v Kraji Vysočina. Tyto týmy jsou tvořeny zástupci subjektů v jednotlivých okresech kraje.

Nejbližším spolupracovníkem intervenčního centra je policie ČR. Spolupráce probíhá jak v oblasti pomoci konkrétním osobám ohroženým domácím násilím, tak v oblasti vzájemné informovanosti. V roce 2014 předaly pracovnice intervenčního centra ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina nové poznatky z oblasti domácího násilí policistům na 9 obvodních odděleních policie ČR, tj. 125 policistům.

Spolupracovali jsme na projektu "Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“.

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt byl ukončen na konci roku 2016.

Od prosince 2012 do listopadu 2014 bylo Intervenční centrum Kraje Vysočina partnerem v projektu „Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“. Hlavním realizátorem projektu bylo brněnské krizové centrum Spondea, o. p. s. Cílovou skupinou byli všichni aktéři domácího násilí, to znamená osoby ohrožené, osoby násilné, nezletilé děti.

Jedním z hlavních přínosů projektu v rámci Kraje Vysočina bylo zjištění potřebnosti pomoci pro nezletilé děti jako svědky domácího násilí. Z toho důvodu Intervenční centrum Kraje Vysočina po ukončení projektu pracuje s nezletilými dětmi. Péče o nezletilé děti, které jsou svědky domácího násilí, se ukázala jako velmi produktivní.