Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Intervenční centrum > Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů služby intervenčního centra jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází zejména na území kraje Vysočina, jsou starší 16 let, a jejich děti ve věku od 3 let. Také osoby, které jsou obětí stalkingu ze strany bývalého partnera nebo partnerky. 

Ohroženými osobami mohou být

  • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání
  • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum
  • osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví
  • osoby hledající informace o domácím násilí
  • osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalého partnera, případně blízkých osob, které s osobou ohroženou dříve sdílely společnou domácnost, případně byly v intimním vztahu

V případě, že osobou ohroženou je osoba mladší 18ti let, doporučí poskytovatel této osobě návštěvu příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí.

V případě, že osobou ohroženou je osoba mladší 18ti let, jsou jí předány základní informace a je informována, že jednat v zájmu nezletilých dětí do 18ti let je kompetentní příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Do cílové skupiny též spadají osoby blízké a příbuzné osoby ohrožené v případě, že:

  1. doprovázejí osobu ohroženou, která si přeje jejich přítomnost při osobní konsultaci a konsultant nazná, že účast této osoby bude pro osobní konsultaci přínosná
  2. jsou nebo byly v minulosti ohroženy domácím násilím a tento fakt má negativní dopad na kvalitu jejich života

V rámci preventivního působení Intervenčního centra do cílové skupiny spadají i studenti sekundárního a terciárního stupně školství.