Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Poradna > Poskytujeme > Poradna > Hypnóza

Hypnóza

Je jednou z terapeutických technik, která se používala již dávno.

Hypnózou rozumíme změněný stav vědomí (tzv. trans), který se projevuje změnami v prožívání a chování. Obvyklý proud vědomí je zúžený ve svém rozsahu i počtu obsahů a zažíváme stav podobný rannímu probouzení, dennímu snění či večernímu usínání.

Hypnóza se zpravidla navozuje prostřednictvím sugescí a na přijímání pozitivních sugescí je v podstatě založena. Rozdělujeme ji na heterohypnózu (hypnotický stav navozuje terapeut) a autohypnózu (jedinec je zacvičen v samostatném vstupu do hypnózy).

Při terapeutickém užití hypnózy volíme sugesce cíleně zaměřené na zvládnutí projevů, které klienta obtěžují nebo se ho snaží posílit pro řešení jeho problémů. Není to technika zaměřená na odstranění příčiny problému, ale právě na symptomy (vnější projevy).

Každý člověk má určitou míru sugestibility a hypnability, kterou se od sebe vzájemně lišíme. Míra sugestibility charakterizuje, do jaké míry člověk na sugesci reaguje.