Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Intervenční centrum > O nás > Hlavní principy

Hlavní principy

Bezplatnost

Sociální služba je poskytována bezplatně na základě § 72 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Zákonnost

Poskytovatel sociální služby (dále jen poskytovatel) dodržuje zákony platné na území České republiky. Sociální služba je poskytována na základě Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platném znění. V poradenské službě využívá konzultant IC všech právních norem, které se situace zájemce nebo uživatele služby dotýkají.

Mlčenlivost

Poskytovatel je povinen na základě § 100 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znějí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkal při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu.

Respekt

Poskytovatel respektuje rozhodnutí, která uživatelé učiní.

Anonymita

Uživatelé mohou vystupovat anonymně, nemusí udávat žádné své osobní údaje.

Profesionalita

Poskytovatel zaručuje uživatelům profesionální přístup. Odborní pracovníci provádějící sociální službu, odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a etickému kodexu.

Dobrovolnost

Sociální služba je poskytována se souhlasem uživatelů. Uživatelé mohou sociální službu kdykoli ukončit, využít opakovaně nebo odmítnout.