Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Poradna > Poskytujeme > Akreditované vzdělávání

Akreditované vzdělávání

Od 1. 5. 2016 Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina nabízí vzdělávací programy akreditované MPSV určené pro sociální pracovníky sociálních a zdravotnických zařízení, pro pracovníky OSPOD a veřejné správy a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Nabídka

Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD a sociálních služeb 

Termín: 6.6.2023 

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD a sociálních služeb

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: A2020/0575-SP/PC/PP/VP

Anotace programu:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD a pracovníků sociálních služeb v oblasti domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se v problematice dobře orientovat. Problematika, kterou OSPOD řeší, je velmi široká. Domácí násilí (dále jen DN), je jednou z nich. Stejná situace je v oblasti sociálních služeb např. pro osoby závislé, sociálně aktivizačních a pod.

Vzdělávací program nabízí základní teoretické i praktické informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. V části týkající zdrojů a dynamiky DN bude prezentován norský film Zuřivec, k jehož prezentaci mají lektorky oprávnění a výcvik. Studijním materiálem bude Powerpointová prezentace. 

Max. kapacita: 17 účastníků

Lektor: Mgr. Andrea Vrtalová

Rozsah: 7 hodin

Cena: 1 000 Kč

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Přihláška a pokyny k úhradě

Přihláška na akreditované vzdělávání 2021Pokyny pro účastníka Pokyny pro účastníky