animace animace animace animace animace animace

Vzdělávací kluby pro pěstouny a pěstouny prarodiče

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. Vás zve na tematicky zaměřená klubová setkání náhradních rodičů s odborným vedením, která se budou konat v Havlíčkově Brodě. Zabývat se budeme tématy týkajícími se výchovy, vývojové psychologie, náhradního rodičovství, kontaktu s biologickou rodinou aj., dle zájmu účastníků.

Klub bude zajištěn ve spolupráci Městského úřadu Havlíčkův Brod a za podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Havlíčkův Brod

 
Klasičtí pěstouni/  prarodiče/příbuzní 

8.30 - 10.30 hodin

                                                   

Poznámka

Potřeby přijatých dětí

 
9.1.2018 

Mgr. Cyril Zákora
sociální pracovník a lektor příprav

Kompetence pěstounů


13.2.2018 

Mgr. Cyril Zákora
sociální pracovník a lektor příprav

Pravidla domácností


13.3.2018

Eva Mikšíčková,
MEG centrum Jihlava

Dohody s dítětem


10.4.2018
Eva Mikšíčková,
MEG centrum Jihlava

Bezpečný pohyb dětí na internetu I.


9.5.2018
Bc. Jiří Kafka
KrÚ Vysočina, Jihlava
Bezpečný pohyb dětí na internetu II.
19. 6. 2018
Bc. Jiří Kafka
KrÚ Vysočina, Jihlava

 

Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor sociálních věcí a školství, V Rámech 1855, zasedací místnost 1. patro

Časová dotace jednoho klubového setkání: 2 hodiny 

Účast na klubu: je potřeba nahlásit či potvrdit nejpozději týden před jeho konáním. Nejedná se o souvislé vzdělávání, je tedy možné zúčastnit se jednotlivých klubů dle zájmu.

Kontaktní osobou je PhDr. Ivan Matějů, u kterého můžete nahlásit vždy v pondělí a v úterý svoji účast na klubu, tel. č. 731 193 152, email: mateju@psychocentrum.cz .

 

Vzdělávání pěstounů je poskytováno za úhradu a řídí se "Pravidly vzdělávání pěstounů", která najdete v oddíle "Pravidla úhrady vzdělávání".

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

Jihlava

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

mapka

Třebíč

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

mapka

Žďár nad Sázavou

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

mapka

Pelhřimov

Pražská 127
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

mapka

Havlíčkův Brod

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

mapka

INTRANET

Vyhledat v textu

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

Diskusní fórum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

201107