Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Vzdělávací kluby - Havlíčkův Brod

Vzdělávací kluby pro pěstouny a pěstouny prarodiče

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. Vás zve na tematicky zaměřená klubová setkání náhradních rodičů s odborným vedením, která se budou konat v Havlíčkově Brodě. Zabývat se budeme tématy týkajícími se výchovy, vývojové psychologie, náhradního rodičovství, kontaktu s biologickou rodinou aj., dle zájmu účastníků.

Klub bude zajištěn ve spolupráci Městského úřadu Havlíčkův Brod a za podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Havlíčkův Brod

 
Klasičtí pěstouni/  prarodiče/příbuzní 

8.30 - 10.30 hodin

                                                   

Poznámka

Úkoly dospívání a jak je zvládnout v rodině. 

 
10. 9. 2019 


Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a terapeutka

Řešení výchovných problémů dětí z pohledu kurátora pro mládež

 

8. 10. 2019 


Bc. Jiří Kafka
KrÚ Vysočina, Jihlava

Škola - mladší školní věk a jeho úskalí


12. 11. 2019


Mgr. Renata Brabcová

Psychocentrum, Jihlava

Jak se lépe naučit zvládat stres, abych mohl být příkladem svým dětem - nebude

POZOR ZMĚNA TÉMATU

Úkoly dospívání a jak je zvládnout v rodině II.

 

10.12. 019


Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a terapeutka


Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor sociálních věcí a školství, V Rámech 1855, zasedací místnost 1. patro

Časová dotace jednoho klubového setkání: 2 hodiny 

Účast na klubu: je potřeba nahlásit či potvrdit nejpozději týden před jeho konáním. Nejedná se o souvislé vzdělávání, je tedy možné zúčastnit se jednotlivých klubů dle zájmu.

Kontaktní osobou je PhDr. Ivan Matějů, u kterého můžete nahlásit vždy v pondělí a v úterý svoji účast na klubu, tel. č. 731 193 152, email: mateju@psychocentrum.cz .

 

Vzdělávání pěstounů je poskytováno za úhradu a řídí se "Pravidly vzdělávání pěstounů", která najdete v oddíle "Pravidla úhrady vzdělávání".