animace animace animace animace animace animace

Vzdělávací kluby pro pěstouny a pěstouny prarodiče

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. Vás zve na tematicky zaměřená klubová setkání náhradních rodičů s odborným vedením, která se budou konat v Havlíčkově Brodě. Zabývat se budeme tématy týkajícími se výchovy, vývojové psychologie, náhradního rodičovství, kontaktu s biologickou rodinou aj., dle zájmu účastníků.

Klub bude zajištěn ve spolupráci Městského úřadu Havlíčkův Brod a za podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Havlíčkův Brod

 
Klasičtí pěstouni/  prarodiče/příbuzní 

8.30 - 10.30 hodin

                                                   
Poznámka

Zdravá komunikace v rodině,
aneb jakou stresovou pozici u nás         v rodině zastávám já?

 

8. 1. 2019 


Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a terapeutka

Sebezáchovné pozice ve stresu,
aneb jak to u nás v rodině vypadá,       když se něco děje?

 

12. 2. 2019 


Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a terapeutka

Práce s dětmi a dospívajícími
v rámci Pedagogicko    psychologických poraden

 

12. 3. 2019


Mgr. Renata Brabcová

Psychocentrum, Jihlava

Vnitřní a vnější zdroje,
aneb co mi pomáhá
překonávat překážky?

 

9. 4. 2019


Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a terapeutka

Změna, aneb jak na věc,
když mi něco nevyhovuje?


21. 5. 2019

Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a terapeutka

Radost a smích jako obrana
proti stresu 

 
11. 6. 2019

PhDr. Ivan Matějů
Psychocentrum Jihlava


Místo konání: Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor sociálních věcí a školství, V Rámech 1855, zasedací místnost 1. patro

Časová dotace jednoho klubového setkání: 2 hodiny 

Účast na klubu: je potřeba nahlásit či potvrdit nejpozději týden před jeho konáním. Nejedná se o souvislé vzdělávání, je tedy možné zúčastnit se jednotlivých klubů dle zájmu.

Kontaktní osobou je PhDr. Ivan Matějů, u kterého můžete nahlásit vždy v pondělí a v úterý svoji účast na klubu, tel. č. 731 193 152, email: mateju@psychocentrum.cz .

 

Vzdělávání pěstounů je poskytováno za úhradu a řídí se "Pravidly vzdělávání pěstounů", která najdete v oddíle "Pravidla úhrady vzdělávání".

 

 

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

25. 5. Viola

Zítra: Filip

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

235581