animace animace animace animace animace animace

Program "Dítě v centru"

„Dítě v centru“ je ucelený a strukturovaný program pro rodiny, které uvázly v síti rozchodových a rozvodových konfliktů. Konflikt se může týkat například péče o děti, výchovy dětí, bydlení, spravování financí i jiných důležitých záležitostí. Tyto konflikty mohou být krátkodobé i dlouhodobé, někdy trvají i léta a ovlivňují nejen životy rodičů, ale i duševní pohodu všech, kterých se to týká – dětí, příbuzných i přátel.

Cíl programu

Cílem programu „Dítě v centru“ je zmírnit konflikty rodičů. Program se snaží rodičům nabídnout nové způsoby, jak lépe zvládat existující konflikty tak, aby se děti cítily bezpečně a mohly se rozvíjet v prostředí bez hádek.

Setkávání

Program je určen pro 6 rodičovských párů a jejich děti. Skupiny se setkávají v budově jihlavské poradny – Psychocentrum, Pod Příkopem 4, Jihlava, 1x za 14 dní v úterý od 15:00 – 18:00 hod. V programu je zařazena přestávka.

Co musím udělat v případě zájmu?

Pro přijetí rodiny do programu „Dítě v centru“ je důležité absolvovat celý proces na sebe navazujících kroků:

Nejdříve je zapotřebí, aby oba rodiče projevili zájem o účast v programu a kontaktovali nás (viz. Přihlašování).

Poté jsou pozváni na dvě konzultace, které absolvují dohromady (podrobněji viz. Prva Druhý pohovor).

Po finálním rozhodnutí o zapojení se do programu se pak dále rodiče účastní jednoho tzv. síťovacího setkání, kdy se setkávají všichni vybraní rodiče, jejich širší rodina, sociální pracovníci, právní zástupci, tedy všichni, jejichž názor je důležitý pro danou konfliktní situaci (více zde).

Po tomto „síťování“ následuje 8 setkání v rámci programu. Každé z osmi setkání trvá 3 hodiny. Ve stejnou dobu se programu účastní i děti, které navštěvují dětskou skupinu. Rodičovská skupina pracuje na tématech, které jsou relevantní pro rodiče v těžké rozvodové situaci.

Přihlašování

Pro přihlášení do programu je zapotřebí, abyste poslali nezávazný mail na dvc@psychocentrum.cz nebo zatelefonovali na tel. č. 567 308 855, kde vyslovíte svůj zájem o program.

Abychom vás mohli pozvat na pohovor nutný pro přijetí do programu a rovněž byl otevřen prostor pro případné dotazy, je potřeba, aby projevili zájem oba rodiče.

Důležitou podmínkou pro účast v programu je také ochota:

 • Přijít na společný pohovor jako rodiče (dohromady)
 • Dočasně zastavit probíhající soudní procesy
 • Vyplnit dotazník týkající se Vaší rodinné situace
 • Mít alespoň dočasně stanovenou dohodu mezi rodiči týkající se péče o děti (např. již soudně danou, nebo mimosoudně sjednanou).

 

První společný pohovor před přijetím do programu

Čekací doba na první společný pohovor záleží na tom, kdy je program zahájen. Setkání většinou probíhají po dobu cca 3 měsíců. Cíle pro první pohovor jsou:

 • Seznámit se
 • Poskytnout informace o požadavcích pro účast na setkáních
 • Poskytnout informace o používaných metodách ve skupině
 • Vysvětlit, proč je důležité pozastavit všechny soudní spory
 • Zodpovědět jakékoliv otázky
 • Rozhodnout, zda účast obou rodičů může přispět k vyřešení problému
 • Dokončit administrativní požadavky pro účast na setkáních

Rodiče se poté můžou rozhodnout, zda a kdy se zúčastní i druhého společného pohovoru. Mohou si také ponechat týden na rozmyšlenou, zda do programu budou chtít nastoupit.

Pokud se rodiče rozhodnou účastnit programu, je zapotřebí absolvovat ještě druhý společný pohovor, tentokráte  i s dětmi.

Druhý společný pohovor před přijetím do programu

Druhý společný pohovor je potřebný pro zodpovězení zbývajících otázek. Terapeuti se budou moci zeptat rodičů na další otázky, které ještě nebyly položeny. Toto druhé kolo je určeno i pro děti, a to ve stejném čase, kdy se ho účastní jejich rodiče.

 

Síťovací setkání

Rozvod je velice náročný proces, ve kterém je zapojeno mnoho lidí – děti, prarodiče, širší rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci i další lidé, kteří jsou nějakým způsobem s rodinou spojeni. Když je rozvod hodně náročný, zapojují se i profesionálové – právníci, mediátoři a poradci, pracovníci OSPODu a další. Svoji roli navíc můžou hrát i noví partneři, jejich děti a příbuzní. Když se spor zintenzivní a protahuje se, lidé, kteří jsou v něm zapojení, se pravděpodobně přidají na jednu stranu konfliktu. Boj tak bude pokračovat nejen mezi rodiči, ale také mezi dvěma velkými rozhádanými skupinami. Děti však zůstanou uprostřed sporů, a bude pro ně těžší a těžší všechny poslouchat.

Cílem síťovacího setkání je informovat důležité lidi, kteří jsou ovlivněni rozvodovou situací rodičů, o průběhu programu. Součástí je i možnost zeptat se na otázky spojené s programem. Na konci setkání všechny zúčastněné oslovíme, aby dali programu „Dítě v centru“ šanci a podpořili rodiče v jeho průběhu.

 

Dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese dvc@psychocentrum.cz nebo na tel. čísle 567 308 855

 

 

 

 

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

246083