animace animace animace animace animace animace

Pravidla úhrady vzdělávání

 

                Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace,                       Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava

IČO 71197435

 Pravidla vzdělávání pěstounů 

Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina z rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina bude poskytovat vzdělávání pěstounů za úhradu. Způsob poskytování vzdělávání pěstounů bude zajišťovat oddělení náhradní rodinné péče společně s ekonomickým oddělením a upravuje ho vnitřní směrnice (viz.  směrnice SEP 20/2016) s účinností od 1. 1. 2016.

Pěstouni a další zájemci o vzdělávání se budou na konkrétní akce hlásit v pondělí a v úterý (8,00 – 16,00 hod.) PhDr. I. Matějů – tel. 731 193 152, 567 308 855, e-mail: mateju@psychocentrum.cz. PhDr. Matějů následně zašle podklady k objednávce vzdělávání doprovázejícím organizacím. Doprovázející organizace zašlou oficiálně objednávku se závaznými počty a dalšími údaji o pěstounech (jméno a příjmení, datum narození, tel. kontakt, doručovací adresa) na oddělení NRP nejpozději týden před zahájením vzdělávací akce. Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina dle pokynů Krajského úřadu Kraje Vysočina neumožňuje jiný způsob proplácení, pouze fakturací na základě objednávky, bez ní není možné proplácení vzdělávacích akcí.

Ceny za hodinu vzdělávací akce jsou stanoveny takto:
- hromadná akce, nad 20 pěstounů - 200,- Kč;
- menší akce, do 20 pěstounů - 250,- Kč.

Po uskutečnění akce bude zaslána doprovázejícím organizacím faktura, ke které budou přiloženy kopie potvrzení o účasti. Ekonomické oddělení provede kontrolu úhrad faktur, v případě jejich neuhrazení zašle upomínku. 

Informace o úhradě vzdělávacích akcí z řad státních zaměstnanců či ostatních zájemců budou upřesněny. (změna zřizovací listiny Psychocentra – MRP Kraje Vysočina). 

Za Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina: 

                                                                                              PhDr. Olga Hinková

                                                                             ředitelka Psychocentra - MRP Kraje Vysočina 

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

246091