Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Náhradní rodinná péče > Úhrady vzdělání

Pravidla úhrady vzdělávání

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava

IČO 71197435

Pravidla vzdělávání pěstounů 

Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina z rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina bude poskytovat vzdělávání pěstounů za úhradu. Způsob poskytování vzdělávání pěstounů bude zajišťovat oddělení náhradní rodinné péče společně s ekonomickým oddělením a upravuje ho vnitřní směrnice (viz.  směrnice SEP 20/2016) s účinností od 1. 1. 2016.

Pěstouni a další zájemci o vzdělávání se budou na konkrétní akce hlásit v pondělí a v úterý (8,00 – 16,00 hod.)  na tel. 731 193 152, 567 308 855, e-mail: janouskova@psychocentrum.cz. Následně Vám zašleme podklady k objednávce vzdělávání doprovázejícím organizacím. Doprovázející organizace zašlou oficiálně objednávku se závaznými počty a dalšími údaji o pěstounech (jméno a příjmení, datum narození, tel. kontakt, doručovací adresa) na oddělení NRP nejpozději týden před zahájením vzdělávací akce. Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina dle pokynů Krajského úřadu Kraje Vysočina neumožňuje jiný způsob proplácení, pouze fakturací na základě objednávky, bez ní není možné proplácení vzdělávacích akcí.

Ceny za hodinu vzdělávací akce jsou stanoveny takto:

hromadná akce, nad 20 pěstounů - 200,- Kč;
menší akce, do 20 pěstounů - 250,- Kč.

Po uskutečnění akce bude zaslána doprovázejícím organizacím faktura, ke které budou přiloženy kopie potvrzení o účasti. Ekonomické oddělení provede kontrolu úhrad faktur, v případě jejich neuhrazení zašle upomínku. 

Informace o úhradě vzdělávacích akcí z řad státních zaměstnanců či ostatních zájemců budou upřesněny. (změna zřizovací listiny Psychocentra – MRP Kraje Vysočina). 

Za Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina:

 

Mgr. Freiwaldová Marie

ředitelka Psychocentra - MRP Kraje Vysočina