animace animace animace animace animace animace

Pracoviště Jihlava

 

 

 

Kontakt:

telefon: 567 308 855
e-mail:
 poradna.ji@psychocentrum.cz  (mapa)

Adresa: Pod Příkopem 4, Jihlava 586 01

Provozní doba:

Pondělí   7.30 - 17.30 hodin

Úterý      7.30 - 16.00 hodin

Středa    7.30 - 17.00 hodin

Čtvrtek   7.30 - 15.30 hodin

Pátek     7.30 - 14.00 hodin

 

Pracoviště Jihlava zahájilo svoji činnost v září roku 1982, a to jako Předmanželská a manželská poradna. Od 1.ledna 1992 získalo právní subjektivitu a přejmenovalo se na Psychocentrum Jihlava - manželská a rodinná poradna. Od ledna 2004 se stalo organizačním, ekonomickým a metodickým centrem krajského zařízení sociálních služeb Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o. Od 1. ledna 2007 bylo v rámci Psychocentra zřízeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

Současní odborní pracovníci:

 • PhDr. Mgr. Olga Hinková - ředitelka organizace, psycholožka
 • Bc. Lenka Vyskočilová, DiS. - vedoucí pracoviště, sociální pracovnice
 • Mgr. Renata Brabcová - psycholožka
 • Mgr. Lenka Černá - psycholožka
 • Mgr. Barbora Fejtová - psycholožka
 • Mgr. Veronika Steinhäuselová - psycholožka
 • PhDr. Zdeněk Větrovec - psycholog
 • Jana Lálová - externí lektor pro nácvik autogenního tréninku
 • Mgr. Monika Šmardová - vedoucí oddělení náhradní rodinné péče, psycholožka pro NRP
 • Mgr. Ondřej Jiráska - psycholog pro náhradní rodinnou péči
 • Mgr. Natália Valdiviezová - psycholožka pro náhradní rodinnou péči
 • PhDr. Ivan Matějů - poradce pro náhradní rodinnou péči

 

 • Mgr. Markéta Rozmarinová Lenzová - psycholožka, v současné době na mateřské dovolené
 • Mgr. Jana Živná - psycholožka, v současné době na mateřské dovolené
 • Mgr. Kateřina Vopěnková - psycholožka - v současné době na mateřské dovolené 
 •   

PhDr. Olga Hinková - psycholog, manželský a rodinný poradce

 • vedoucí poradny od roku 1992
  - ředitelka zařízení od 1.1.2004
  - supervisor pro AMRP ČR
  - samostatný manželský a rodinný poradce a terapeut
  - klinický psycholog

  Absolvovala komplexní vzdělání v terapii rodinných systémů, manželském a rodinném poradenství, hypnoterapii a jiné odborné výcviky. Zaměřuje se na individuální, párové, manželské a rodinné poradenství a psychoterapii, včetně rozvodového a porozvodového poradenství a terapie, skupinovou psychoterapii, na expertizní činnost formou psychologického vyšetření. Pracuje s dětmi i dospělými.

Bc. Lenka Vyskočilová, DiS. - vedoucí pracoviště, sociální pracovnice

Absolventka vysokoškolského studia, obor sociální práce. Zaměřuje se na první kontakt s klienty, poskytuje sociálně právní informace. V současné době je účastníkem dvouletého výcvikového programu  "Videotrénink interakcí", věnuje se nácviku autogenního tréninku

Mgr. Renata Brabcová - psycholožka

Absolvovala komplexní vzdělání v terapii rodinných systémů, hypnoterapii a relaxačních technikách, specializační vzdělání pro pedagogické psychology. Zaměřuje se na expertizní činnost formou psychologického vyšetření, na individuální a rodinné poradenství a psychoterapii. Pracuje s dětmi i dospělými.

Mgr. Lenka Černá - psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie, poskytuje individuální, párové a manželské poradenství, včetně rozvodového a porozvodového poradenství a terapie. Pracuje s dospělými a dětmi.  

Mgr. Barbora Fejtová - psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie. V rámci svého doktorského studia se věnuje tématu rozpadu rodiny. V současné době dokončuje akreditovaný terapeutický výcvik v jungovsky orientované psychoterapii (ČSAP). Poskytuje individuální, párové, manželské a rodinné poradenství a psychoterapii, včetně rozvodového a porozvodového  poradenství a terapie. Pracuje s dospělými a dětmi. V oblasti náhradní rodinné péče se zaměřuje na proces psychologického posuzování žadatelů.

Mgr. Veronika Steinhäuselová - psycholožka, manželský a rodinný poradce

Absolventka jednooborové psychologie, kurzu grafologie. V současné době dokončuje výcvik rodinné terapie podle V. Satirové. Věnuje se práci s jednotlivci a jako koterapeutka spolupracuje při párové a rodinné terapii.

 PhDr. Zdeněk Větrovec - psycholog, manželský a rodinný poradce

Absolvoval vzdělání v individuální psychoterapii, skupinové psychoanalytické psychoterapii a v terapii rodinných systémů. Zaměřuje se na individuální, párové, manželské a rodinné poradenství a psychoterapii včetně rozvodového a porozvodového poradenství a terapie, na expertizní činnost formou psychologického vyšetření. Pracuje převážně s dospělými.

 

 

Jana Lálová - externí pracovnice

Absolvovala specializační studium pro sociální pracovníky rodinných poraden, kurz sexuální výchovy a prevence AIDS, vzdělání v neverbálních a relaxačních technikách.   Věnuje se nácviku relaxačních technik. Pracuje s dětmi i dospělými.

 

ODDĚLENÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

 Mgr. Monika Šmardová - psycholožka pro náhradní rodinnou péči

Absolventka jednooborové psychologie, kurzu telefonické krizové intervence a rodinné terapie zaměřené systemicky. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik se zaměřením na terapii psychosomatických poruch. Věnuje se práci s páry a celými rodinami v oblasti náhradní rodinné péče.

Mgr. Ondřej Jiráska - psycholog pro náhradní rodinnou péči

specifikace zaměření bude vložena

Mgr. Natália Valdiviezová - psycholožka pro náhradní rodinnou péči

specifikace zaměření bude vložena

PhDr. Ivan Matějů - poradce pro náhradní rodinnou péči

specifikace zaměření bude vložena

 

 

 

Mgr. Markéta Rozmarinová Lenzová - psycholožka

Absolventka jednooborové psychologie. V současnosti frekventantka psychoterapeutického výcviku v rodinné systemické terapii. Pracuje s dospělými i dětmi. Zaměřuje se na individuální poradenství, spolupracuje v oblasti náhradní rodinné péče.

 

 

 

Mgr. Kateřina Vopěnková - psycholožka pro náhradní rodinnou péči

ID pro DS: azkk7fn

PRACOVIŠTĚ:

JIHLAVA         mapka

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

 

TŘEBÍČ          mapka

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

                       mapka

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

 

PELHŘIMOV   mapka

Pražská 127 (budova č.2)
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

 

HAVLÍČKŮV BROD                         mapka

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

 

INTRANET

Vyhledat v textu

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Diskusní fórum

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

237543