Drobečková navigace

Úvod > Pracoviště > Náhradní rodinná péče > Nabídka služeb

Nabídka služeb pro náhradní rodiny

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. poskytuje veřejnou službu formou odborného psychologického a sociálního poradenství, dále se zabývá oblastí sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Oddělení náhradní rodinné péče zajišťuje na základě pověření o sociálně-právní ochraně dětí širokou škálu činností a služeb, které vycházejí z novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o následující činnosti:

1. posuzování žadatelů o NRP:

psychologická vyšetření žadatelů o osvojení, pěstounskou péči (včetně příbuzenské) a pěstounskou péči na přechodnou dobu, případně posouzení rodiny pro potřeby hostitelské péče.
Pracoviště: Jihlava

2. psychologické poradenství a psychoterapie:
psychologické poradenství a psychoterapie (individuální, párová konzultace či rodinná) pro rodiny s dětmi v NRP v oblastech jako jsou např.:

  • potíže ve výchově
  • problémy s identitou
  • poruchy vztahové vazby (attachmentu)
  • podpora s vyrovnáváním se s bezdětností a řada dalších.

Psychologické poradenství a psychoterapie náhradním rodinám jsou poskytované bezplatně. 

Pracoviště: Jihlava a po předchozí dohodě i jiná pracoviště

3. vzdělávání pěstounů:

Vzdělávání je určeno všem zájemcům z řad pěstounů, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD městských a obecních úřadů nebo jinými doprovázejícími organizacemi. Vzdělávací aktivity budou fakturovány doprovázejícím organizacím.
a) vzdělávací kluby – skupinová setkání pěstounů vedená lektorem. Probíhají skupinově, pravidelně 1x měsíčně, dotace 2 hodiny. Limit pro realizaci klubu je min. 10 osob. 
Pracoviště: Havlíčkův Brod

b) vzdělávací dny – odborná přednáška zaměřená na témata NRP vedená externími lektory. Probíhají cca 2x ročně, dotace 6 hodin.
Místo: Jihlava

Konkrétní nabídky výše uvedeného vzdělávání budou uvedené na webových stránkách www.psychocentrum.cz v sekci Služby/Náhradní rodinná péče/Nabídka služeb. 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedoucí oddělení NRP, Mgr. Moniku Šmardovou - tel. 734 285 161, email: smardova@psychocentrum.cz