Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Náhradní rodinná péče > Nabídka služeb

Společně vše zvládneme !!!

Nabídka služeb pro pěstouny, náhradní rodiny a jejich členy

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. poskytuje veřejnou službu formou odborného psychologického a sociálního poradenství, dále se zabývá oblastí sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Oddělení náhradní rodinné péče zajišťuje na základě pověření o sociálně-právní ochraně dětí širokou škálu činností a služeb, které vycházejí z novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o následující činnosti:

1. posuzování žadatelů o NRP:

psychologická vyšetření žadatelů o osvojení, pěstounskou péči (včetně příbuzenské) a pěstounskou péči na přechodnou dobu, případně posouzení rodiny pro potřeby hostitelské péče.
Pracoviště: Jihlava

2. psychologické poradenství, provázení a psychoterapie:
průběžné intenzivní psychologické a terapeutické vedení rodin s dětmi v NRP, zejména pomoc s obtížemi ve výchově, rodinných a jiných vztazích včetně individuálních problémů (individuální, párové nebo rodinné konzultace), případně poskytování podpůrné terapie bezdětným párům.
Pracoviště: Jihlava, Třebíč, Žďár n. Sázavou, omezeně také Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

3. vzdělávání:
různé formy vzdělávání zaměřené především na výchovu, vývojovou psychologii, specifika dětí v NRP a problematiku NRP, psychohygienu, sociální dovednosti a jiná témata dle potřeb klientů a pěstounů.
Pracoviště Jihlava (viz aktuální nabídka v rámci vzdělávání pro oblast NRP):

a) vzdělávací kluby – tematicky zaměřená klubová setkání náhradních rodičů s odborným vedením. Probíhá skupinově, pravidelně 1x měsíčně, časová dotace 2 hodiny za setkání.
Pracoviště: Jihlava, Havlíčkův Brod, další města podle zájmu

b) průběžné vzdělávací kurzy – interaktivní kurzy různého zaměření skládající se z několika na sebe navazujících lekcí, které se uskutečňují vždy dle konkrétní nabídky. Kurzy probíhají skupinově, celková dotace kurzu je do 10 hodin.
Pracoviště Jihlava

c) jednodenní vzdělávací bloky – blok odborných přednášek vztahujících se k NRP, zajišťují externí lektoři z řad odborníků, cca 2-3x ročně, časová dotace 4-8 hodin v jednom dni.
Především v Jihlavě, příp. jiných městech na Vysočině

CO BYSTE DÁLE MĚLI VĚDĚT:

Psychologické poradenství, provázení a psychoterapie jsou poskytované bezplatně. Veškeré vzdělávání bude hrazeno doprovázejícími organizacemi.

Využívání služeb je dobrovolné!

Služby jsou určeny všem zájemcům z řad pěstounů, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD městských a obecních úřadů nebo jinými doprovázejícími organizacemi. Vzdělávací aktivity budou fakturovány doprovázejícím organizacím.

Konkrétní nabídky výše uvedeného vzdělávání budou uvedené na samostatných letácích a na webových stránkách www.psychocentrum.cz .