Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Akreditované vzdělávání > Nabídka

Nabídka

Přihláška ke stažení zde

Přehled vzdělávání

 

Podrobnější informace k jednotlivým vzdělávacím programům:

 

 


 

 

 

 

 

 

Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD a sociálních služeb 

Termín: připravuje se 

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD a sociálních služeb

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: A2020/0575-SP/PC/PP/VP

Anotace programu: Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD v oblasti domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se v problematice dobře orientovat. Problematika, kterou OSPOD řeší, je velmi široká. Domácí násilí (dále jen DN), je jednou z nich. K akreditaci předkládané vzdělávání nabízí základní teoretické i praktické informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. V rámci jednoho z modulů bude představena baterie otázek na identifikaci DN a rizik, která plynou z DN pro dítě. V části týkající zdrojů a dynamiky DN bude prezentována část edukativního norského filmu Zuřivec, k jehož prezentaci mají lektorky oprávnění a výcvik. Studijním materiálem bude Powerpointová prezentace. Na vzdělávací kurz navazuje kurz rozšiřující. Ten seznamuje účastníky s diagnosticko terapeutickými technikami sociální práce, které lze užít pro práci s aktéry DN. Poskytuje nácvik jejich užití.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

 

 

 

 

 

Využití speciálních technik sociální terapie pracovníky OSPOD a sociálních služeb při práci s aktéry domácího násilí

Termín: připravuje se

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD a sociálních služeb

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: A2020/0336-SP/PC/PP/VP

Anotace programu: Tento kurz navazuje na program "Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD". Speciální techniky sociální terapie jsou velkou pomocí jak v diagnostické, tak sociálně terapeutické práci s klientem. Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD v oblasti užití těchto technik v praxi při jednání s aktéry domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se nejen dobře orientovat v problematice domácího násilí (dále jen DN), ale také užívat vhodné pracovní nástroje - metody a techniky sociální práce. Toto akreditované vzdělávání nabízí základní teoretické i praktické informace k užití speciálních technik. Také umožňuje sebezkušenostní prožitek při vypracování uvedených technik frekventanty kurzu. Lektorka kurzu nabízí pro ty, kteří chtějí s technikami pracovat, individuální bezplatné konsultace při využití technik v praxi. Program obsahuje tři moduly. Všechny tři obsahují seznámení s jednotlivými technikami, jejich vypracování (sebezkušenost), uvedení příkladů z praxe. 1. modul navíc obsahuje seznámení s teoretickými východisky a 3. modul zpětnou vazbu účastníků.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV