Drobečková navigace

Úvod > Poskytujeme > Akreditované vzdělávání > Nabídka

Nabídka

Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD a sociálních služeb 

Termín: 5.10.2022 začátek vždy v 9.00 hodin

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD a sociálních služeb

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: A2020/0575-SP/PC/PP/VP

Anotace programu:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD a pracovníků sociálních služeb v oblasti domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se v problematice dobře orientovat. Problematika, kterou OSPOD řeší, je velmi široká. Domácí násilí (dále jen DN), je jednou z nich. Stejná situace je v oblasti sociálních služeb např. pro osoby závislé, sociálně aktivizačních a pod.

Vzdělávací prgram nabízí základní teoretické i praktické informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. V části týkající zdrojů a dynamiky DN bude prezentován norský film Zuřivec, k jehož prezentaci mají lektorky oprávnění a výcvik. Studijním materiálem bude Powerpointová prezentace. Na vzdělávací kurz navazuje kurz rozšiřující. Ten seznamuje účastníky s diagnosticko terapeutickými technikami sociální práce, které lze užít pro práci s aktéry DN.

Max. kapacita: 17 účastníků

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 000,- Kč

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

 

 

 Využití speciálních technik sociální terapie pracovníky OSPOD a sociálních služeb při práci s aktéry domácího násilí

Termín: 9.11.2022 začátek vždy v 9.00 hodin

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD a sociálních služeb

Program je akreditován MPSV, č. akreditace: A2020/0336-SP/PC/PP/VP

Anotace programu:

Tento kurz navazuje na program "Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD a sociálních služeb". Speciální techniky sociální terapie jsou velkou pomocí jak v diagnostické, tak sociálně terapeutické práci s klientem. Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD a sociálních služeb v oblasti užití těchto technik v praxi při jednání s aktéry domácího násilí. To znamená, že pokud mají pracovníci OSPOD a soc. služeb kvalifikovaně intervenovat v rodinách s výskytem domácího násilí, musí se nejen dobře orientovat v problematice domácího násilí, ale také užívat vhodné pracovní nástroje - metody a techniky sociální práce.

Vzdělávací program nabízí základní teoretické i praktické informace k užití speciálních technik. Také umožňuje sebezkušenostní prožitek při vypracování uvedených technik frekventanty kurzu. Lektorka kurzu nabízí pro ty, kteří chtějí s technikami pracovat, individuální bezplatné konsultace při využití technik v praxi. Pouze pracovníci intervenčních center mají možnost se kurzu účastnit, aniž by absolvovali školení základní. U těchto pracovníků se předpokládá hluboká znalost problematiky domácího násilí. Účastníci budou mít k disposici "pracovní listy" - předtištěné techniky, které jim připraví lektorka.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah: 7 hodin

Cena:   1 000,- Kč

Max. kapacita:   17 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV