Horní menu

animace animace animace animace animace animace

 

 

Nabídka

Celkový přehled ke stažení zde

Podrobnější informace k jednotlivým vzdělávacím programům:

Úvod do problematiky domácího násilí pro pracovníky OSPOD

Termín: 10. 10. 2017, 9:00-15:05
Program je určen:
sociálním pracovníkům OSPOD
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0275-SP

Anotace programu:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků OSPOD v oblasti domácího násilí. Dle § 6, písmeno g) zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění je orgán OSPOD povinen věnovat pozornost dětem, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. To znamená, že pokud mají sociální pracovníci OSPOD (dále jen SP) kvalifikovaně intervenovat v rodinách uvedených dětí, musí se v problematice dobře orientovat. Problematika, kterou OSPOD řeší, je velmi široká. Domácí násilí (dále jen DN), je jednou z nich. K akreditaci předkládané vzdělávání nabízí základní teoretické i praktické informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. V rámci jednoho z modulů bude představena baterie otázek na identifikaci DN a rizik, která plynou z DN pro dítě. V části týkající zdrojů a dynamiky DN bude prezentována část edukativního norského filmu Zuřivec, k jehož prezentaci mají lektorky oprávnění a výcvik. Studijním materiálem bude Powerpointová prezentace. Na vzdělávací kurz navazuje kurz rozšiřující. Ten seznamuje účastníky s diagnosticko terapeutickými technikami sociální práce, které lze užít pro práci s aktéry DN. Poskytuje nácvik jejich užití.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah:   7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Přihláška ke stažení zde


Zvládání stresu relaxačními technikami

Termín:  24. 10. 2017, 9:00-15:15
Program je určen: sociálním pracovníkům
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0277-SP

Anotace programu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit sociální pracovníky s relaxačními technikami a naučit je tyto techniky aplikovat v profesním i osobním životě. Sociální pracovníci patří k nejohroženějším skupinám osob působících v tzv. pomáhajících profesích. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základní teorií stresu včetně negativních dopadů neodbouraného stresu na organismus. Během řady praktických ukázek a nácviků se seznámí s rozličnými relaxačními technikami. V diskusi s ostatními účastníky i lektorkou si předají své zkušenosti a mohou si tak vybrat metodu, kterou budou i po skončení kurzu rozvíjet pro zkvalitnění svého života, pracovního i soukromého. Důležité informace si účastníci odnesou díky pracovním listům, které jim budou během jednotlivých modulů k dispozici. Kurz vhodně kombinuje teoretické poznatky s praktickými ukázkami a nácvikem. Lektorka vychází ze své mnohaleté zkušenosti.

Lektor:   Jana Lálová

Rozsah:   6 hodin

Cena:   1 800,- Kč

Max. kapacita:   6 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Přihláška ke stažení zde

 

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím a jejich dětem prostřednictvím dávek hmotné nouze

Termín: 14. 11. 2017, 9:00-15:05
Program je určen: pracovníkům ÚP na oddělení dávek hmotné nouze
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0274-SP

Anotace programu:

Klienti sociálních pracovníků oddělení dávek hmotné nouze (dále jen SP HN) se ocitají v situaci hmotné nouze z mnoha důvodu. Problematika domácího násilí (dále jen DN) je jedním z nich. Kompetentní posouzení nároku na dávku a její výplata může podpořit rozhodnutí osoby ohrožené opustit osobu násilnou. Kompetentní přístup vyžaduje dobrou orientaci v problematice DN. Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj SP HN při kontaktu s osobami ohroženými DN a posuzování jejich aktuální životní situace. K akreditaci předkládané vzdělávání je proto určeno SP HN. Poskytne jim základní informace o problematice DN, o jeho dynamice, zdrojích, charakteristice aktérů - osob ohrožených, násilných a dětí, které vyrůstají v prostředí DN. Akcent bude kladen na specifika prožívání osoby ohrožené a na důležitou roli SP HN při krocích k řešení DN ze strany osoby ohrožené. Program obsahuje seznámení se sítí sociálních služeb určených k pomoci osobám ohroženým a jejich kompetencemi. Součástí programu je základní nácvik komunikace s osobou ohroženou DN při jednání v domácnosti osoby ohrožené a v kanceláři SP HN. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivní metody skupinové diskuse, nácviku modelových situací a edukace účastníků vzdělávacího programu. Vzdělávací program vznikl jako reakce na praxi pracovníků intervenčního centra získanou při spolupráci s SP HN zejména v oblasti poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým DN.

Lektor:   Mgr. Jana Volná

Rozsah:   7 hodin

Cena:   1 500,- Kč

Max. kapacita:   15 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Přihláška ke stažení zde

 

Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči pro sociální pracovníky

Termín: 16. 11. 2017, 9:00-16:30

Program je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníků dalších subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí kromě žadatelů o NRP
Program je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0279-SP

Anotace programu:

Cílem vzdělávacího programu základního kurzu Úvod do odborného posuzování v náhradní rodinné péči (dále NRP) pro sociální pracovníky je seznámit sociální pracovníky se základními principy odborného posuzování v oblasti NRP z pohledu psychologů pro NRP. Jelikož se sociální pracovnice na odborném posouzení či umisťování dětí do NRP v praxi sami také podílejí, je pro ně důležité nahlédnout do komplexního odborného posouzení i celého procesu také z psychologického hlediska. Sociální pracovnice se v rámci kurzu seznámí s hlavními činnostmi, fázemi a východisky odborného posuzování. Podrobněji budou probrána specifika posouzení žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dále se sociální pracovnice seznámí s psychologickými zásadami v odborném posuzování dětí v evidenci NRP včetně aktuální situace v oblasti NRP, nejčastějších problémů v praxi, spolupráce s OSPOD i vývojem NRP do budoucna. Ke všem modulům jsou uváděny konkrétní příklady z praxe. Důraz je kladen na aktivní zapojení účastníků kurzu, sdílení jejich zkušeností včetně následné reflexe lektorů kurzu. Orientaci účastníkům usnadní powerpointová prezentace, pracovní listy a doporučená literatura, kde jsou shrnuty základní poznatky k tématu. Lektoři vycházejí z dlouhodobé praxe s odborným posuzováním v oblasti NRP i ze své poradenské praxe v této oblasti.

Lektor:   Mgr. Monika Šmardová

Rozsah:   8 hodin

Cena:   1 600,- Kč

Max. kapacita:   12 účastníků

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Přihláška ke stažení zde

 

 

 

 

 

PRACOVIŠTĚ:

Jihlava

Pod Příkopem 4
586 01 Jihlava
IČO: 711 97 435
telefon: 567 308 855
email:
poradna.ji@psychocentrum.cz

mapka

Třebíč

Karlovo náměstí 30/41
674 01 Třebíč
telefon: 568 846 500
email: poradna.tr@psychocentrum.cz

mapka

Žďár nad Sázavou

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 404
email: poradna.zr@psychocentrum.cz

mapka

Pelhřimov

Pražská 127
393 01 Pelhřimov
telefon: 737 618 913
email:
poradna.pe@psychocentrum.cz

mapka

Havlíčkův Brod

Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: 734 354 085
email: poradna.hb@psychocentrum.cz

mapka

INTRANET

Vyhledat v textu

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Diskusní fórum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

171973